ENGLISH

 

 • KARLİS PERLİTLİ SIVA ALÇISI

 • Tuğla, briket, bims blok, gaz beton, beton ve brüt beton türü ve benzeri yüzeylerin tümünde kolaylıkla uygulanabilen ısı ve ses yalıtım özelliği arttırılmış hazır alçı sıvasıdır.
  Sıva Harcının Hazırlanması

  Hazır sıva harcı temiz yüzeyli bir kapta hazırlanmalıdır.

 • Uygulama Yüzeyin Hazırlanması

  Uygulanacak yüzeyde toz, yağ, kir ve benzeri faktörler varsa yüzey temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.

  Tuğla duvar, beton duvar ve gaz beton duvarların yüzeylere yapılacak uygulama öncesinde, su emme (absorbe) özelliğine göre su ile ıslatılmalıdır.

  Yüzeydeki derin çatlak ve delikler öncelikli olarak tamir edilmelidir.
  Uygulama yapılacak alanda rüzgar, hava akımı (cereyan) varsa giderilmelidir.

  • Harç 6 – 6,5 lt suya 10 kg sıva alçısı oranında hazırlanmalıdır.
  • Kabın içine önce su konur, ardından Karlis Sıva Alçısı serpelenir. Alçının suyu emmesi (absorbesi)için yaklaşık 2 dakika beklenir.
  • Mala veya el mikseri ile karıştırılarak harcın homojen bir hale gelmesi sağlanır
  • Karışımdan sonra harca su veya alçı ilave edeilmemelidir. Aksi halde topaklanma oluşur.

  Alçı Sıva Harcının Uygulanması

 • Sıva yapılacak yüzeyin düzgünlük kontrolü alüminyum ano’lar kullanılarak sıva kalınlığı tespit edilir.

 • Anoların duvar ile mesafesi alçı sıvanın kalınlığı ve yüzeyin yapısına göre ayarlanarak sıfırlanır.

 • Uygulama kalınlığı tek katta en az 5 mm en çok 2,5 cm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyor ise birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır.

 • Sıva harcı, sıva küreği ve mala kullanılarak yüzeye uygulanır. Alüminyum mastar kullanılarak yüzey düzgün hale getirilir ve harç fazlası alınır.

 • Yaklaşık 1 saat sonra sıva yeterince sertleştiğinde çelik mala kullanarak tıraşlama işlemi yapılır ve yüzeyin pürüzleri alınarak düzeltilir.

 • Tıraşlamadan sonra sıva yüzeyi Karlis Saten perdah alçısı ile perdahlanarak boya yapılmasına hazır hale getirilir.

  Uygulama Önerileri

 • Duvardaki birleşim yerlerinde uygun sıva filesi kullanılmalıdır.

 • Uygulama sırasında ortalama en az +5°C,en çok +35°C olmalıdır.

 • Yeni sıva yapabilen yerlerde yüzeyi kurutmak için soba v.b. ısınma sistemleri kullanılarak ısıtılmamalıdır. Ortamı havalandırmak en doğru yöntemdir.

 • Alçı sıva yüzeyi, hızlı kurumaya karşı rüzgardan korunmalıdır.

 • Metal yüzeyler uygulanmadan önce paslanmaya karşı korunmalıdır.

 • Brüt beton tavan ve duvarlarda, pürüzlendirme, serpme, sıva ya da kimyasal madde ile astarlama işlemi yapılması önerilir.

  Saklama Koşulları

 • Kuru bir ortamda üst üste azami 18 torba olarak istiflenmelidir.

 • Torbalar zeminle temas etmeyecek şekilde nem ve suya maruz olmasını engelleyecek şekilde depolanmalıdır.


KARLİS YAPI BİR KARAVİL GROUP KURULUŞUDUR.
Organize Sanayi Bölgesi Elazığ Yolu Üzeri - DİYARBAKIR
 
T : ( 0.412 ) 323 32 00 - 323 33 00
  F : ( 0.412 ) 323 33 46


Website counter